• solmic vitamin D3
 • Ochrana dýchania FFP2
 • Dezinfekčný sprej 600ml
 • Lekáreň CENTRUM U ZLATÉHO GRÍFA

  Lekáreň u Zlatého Grífa

  V historickom centre Bratislavy sa nachádza honosná Lekáreň u Zlatého Grífa, ktorá ponúka široký sortiment liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok. Priamo v predajni môžete nájsť aj len ťažko dostupné výrobky, ale z aktuálnej ponuky si vždy viete objednať aj online (svoju objednávku budete mať k dispozícii už do 24 hodín). Lekáreň u Zlatého Grífa sa nevyznačuje len pestrou škálou produktov. Zároveň je aj historickou prechádzkou, keďže Zlatý Gríf na svojom mieste sídli už od 15. storočia. V priestoroch neobyčajnej bratislavskej lekárne Vás očarí aj pôvodný nábytok pochádzajúci z 19. storočia takisto ako individuálny prístup ku každému jednému zákazníkovi.

  OZNAM 3.4.2020

  Na základe zákona z 3. apríla 2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva môžeme predávať respirátory FFP2 s ventilom a FFP3 iba osobám:

  1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
  2. zdravotníckemu pracovníkovi
  3. orgánom štátnej správy
  4. právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia
  5. právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  6. právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky
  7. zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad
  8. osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody
  9. osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h)